Verksamheter

Stöd till ofrivilligt ensamma och äldre

Besöks- och kontaktverksamhet i hem och på äldreboenden

Nynäshamn

Sömnadsverksamhet

Handarbetsgruppen

Nynäshamn

Träna svenska

Tala svenska

Nynäshamn