Lokal krisberedskap

Vi är en del av Sveriges krisberedskap. Vårt uppdrag är att stödja och samverka med myndigheter och andra aktörer i krissituationer i vår kommun.

Lokal krisberedskap

Krisberedskap

Södertälje

I Södertälje Rödakorskrets pågår ett viktigt arbete kring krisberedskap. Vi vill kunna vara bejälpliga om det skulle inträffa en kris någonstans och snabbt ta oss till platsen för att stötta i kommunens insatser. Det finns volontärer i i Vårdinge, Hölö/Mörkö, Enhörna och Södertälje som både gått utbildningar och tränat olika scenarier för att vara väl förberedda. Skulle du vara intresserad att ställa upp som frivillig och önskar mer information ber vi dig kontakta

rita.bennich@redcross.se

Höstens arbete

Semestern är slut och hösten närmar sig. Södertälje rödakorskrets informerar här om sina planerade övningar i krisberedskap.

Genom att delta i våra övningar så får du möjlighet att kunna bidra med din kunskap i lokal kris. Att delta i övning ger möjlighet att knyta kontakter, lära och att förbereda sig så att du tryggt kan vara en del av krisinsatsen.

Vår första volontärövning är en s k bordsövning.
Datum lördag 9 september kl 10--14. Plats Röda Kors Hovsjölokal, Hub.
Vi går igenom olika händelseförlopp vad som kan hända i vår kommun.

Vi fortsätter sedan lördag 28 oktober kl 10--14 och tränar fysiskt det vi har gått igenom i september.

Vi vill gärna ha din anmälan till båda övningarna så att vi kan planera framåt.

Anmäl med namn, mobilnummer, samt om du har matallergi senast 20 augusti.

Välkommen till vår höstövning från Södertälje rödakorskrets
Rita Bennich och Agneta Strömbäck