Avslutat jeansprojekt

Publicerad av: Carina Bindzau, den 2 november 2021.

Sollentuna Rödakorskrets och Sollentuna Väsby FN-förening startade under våren ett jeansprojekt för att fästa uppmärksamheten på den miljöpåverkan som våra klädinköp har på miljön.

Det går åt ca 10 000 liter vatten och ca 1,5 kilo kemikalier för att producera ett par jeans. Den största anledningen till att det går åt så mycket vatten är att jeans tillverkas av bomull och för att producera ett kilo bomull går det åt mellan 7 000 och 29 000 liter vatten. Produktionen av ett par jeans motsvarar också ett utsläpp på 13 kilo CO2.

Sollentuna Rödakorskrets secondhandbutik har under perioden den 6 april - den 31 oktober räknat hur många jeans (blåjeans för vuxna) som sålts i butiken. Butiken har under perioden sålt 76 par jeans. Det innebär att vi sparat ca 760 000 liter vatten och drygt 100 kilo kemikalier genom att ni köpt begagnade jeans i stället för nya.

Det är naturligtvis inte bara produktionen av jeans som påverkar miljön men produktionen av jeans är en av de största miljöbovarna

I FN:s Agenda 2030 som syftar till att skapa en hållbar utveckling och vilkas 17 mål ska vara uppfyllda 2030 anges i mål 12 att vi ska säkerställa hållbara konsumtions -och produktionsmönster. En hållbar utveckling innebär att vi tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjlighet att tillfredsställa sina behov.  Det betyder att vi måste leva på ett sätt idag som innebär att framtida generationer ska kunna ha samma möjligheter som vi.

Vi har naturligtvis också fått in pengar för försäljningen. Sollentuna Rödakorskrets har inga anställda och överskottet går till Svenska Röda Korsets hjälpverksamhet. Alltså ytterligare en fördel med att köpa begagnade jeans i Röda Korsets secondhandbutik.

Ett stort tack till våra kunder som lämnat in jeans till försäljning och som köpt begagnade jeans.