Jeanskampanj

Publicerad av: Carina Bindzau, den 1 april 2021.

Sollentuna Rödakorskrets och Sollentuna Väsby FN-förening har startat ett jeansprojekt för att fästa uppmärksamheten på den miljöpåverkan som våra klädinköp har på miljön.

 
Visste du att det går åt ca 10 000 liter vatten och ca 1,5 kilo kemikalier för att producera ett par jeans? Den största anledningen till att det går åt så mycket vatten är att jeans tillverkas av bomull och för att producera ett kilo bomull går det åt mellan 7 000 och 29 000 liter vatten. Produktionen av ett par jeans motsvarar också ett utsläpp på 13 kilo CO 2 . 17 kilo CO 2 motsvarar koldioxidutsläpp från 89 kilometers bilkörning med en medelstor bil.

Det är förstås bra om man använder sina jeans så länge som möjligt. Om man behöver köpa nya så kan man köpa begagnade jeans. Sollentuna Rödakorskrets secondhandbutik kommer
att under perioden den 6 april - den 31 augusti räkna hur många jeans som lämnats och sålts i butiken. Efter periodens slut kan vi räkna ut hur många liter vatten, hur många kilo kemikalier
som vi har sparat och hur många färre kilo koldioxid som inte släppts ut i luften. Så lämna gärna dina begagnade jeans till secondhandbutiken på Hvidovrestråket 3A i Sollentuna och
köp dina nya jeans där så hjälper du till att bidra till att uppnå globala målen för en hållbar värld.

FN:s Agenda 2030 består av 17 globala mål för hållbar utveckling som siktar på att bli uppnådda till år 2030. En hållbar utveckling innebär att vi tillgodoser dagens behov utan att äventyra
kommande generationers möjlighet att tillfredsställa sina behov. Det betyder att vi måste leva på ett sätt idag som innebär att framtida generationer ska kunna ha samma möjligheter som vi.
Detta lokala initiativ syftar att bidra till mål 12 och 13, som står för hållbara konsumtions -och produktionsmönster respektive bekämpning av klimatförändringar.

Det är alltså inte bara genom att äta vegetariskt och spara in på bil- och flygresor som vi kan spara på miljön utan även när vi planerar våra klädinköp. 
 
Så kom förbi Sollentuna Rödakorskrets secondhandbutik, ge gamla jeans ett nytt liv och bidra till en bättre framtid för kommande generationer. Vi ses där!
Sollentuna Rödakorskrets och Sollentuna Väsby FN-förening har startat ett jeansprojekt för att fästa uppmärksamheten på den miljöpåverkan som våra klädinköp har på miljön.

Visste du att det går åt ca 10 000 liter vatten och ca 1,5 kilo kemikalier för att producera ett par jeans? Den största anledningen till att det går åt så mycket vatten är att jeans tillverkas av bomull och för att producera ett kilo bomull går det åt mellan 7 000 och 29 000 liter vatten. Produktionen av ett par jeans motsvarar också ett utsläpp på 13 kilo CO 2 . 17 kilo CO 2 motsvarar koldioxidutsläpp från 89 kilometers bilkörning med en medelstor bil.

Det är förstås bra om man använder sina jeans så länge som möjligt. Om man behöver köpa nya så kan man köpa begagnade jeans. Sollentuna Rödakorskrets secondhandbutik kommer
att under perioden den 6 april - den 31 augusti räkna hur många jeans som lämnats och sålts i butiken. Efter periodens slut kan vi räkna ut hur många liter vatten, hur många kilo kemikalier
som vi har sparat och hur många färre kilo koldioxid som inte släppts ut i luften. Så lämna gärna dina begagnade jeans till secondhandbutiken på Hvidovrestråket 3A i Sollentuna och
köp dina nya jeans där så hjälper du till att bidra till att uppnå globala målen för en hållbar värld.

FN:s Agenda 2030 består av 17 globala mål för hållbar utveckling som siktar på att bli uppnådda till år 2030. En hållbar utveckling innebär att vi tillgodoser dagens behov utan att äventyra
kommande generationers möjlighet att tillfredsställa sina behov. Det betyder att vi måste leva på ett sätt idag som innebär att framtida generationer ska kunna ha samma möjligheter som vi.
Detta lokala initiativ syftar att bidra till mål 12 och 13, som står för hållbara konsumtions -och produktionsmönster respektive bekämpning av klimatförändringar.

Det är alltså inte bara genom att äta vegetariskt och spara in på bil- och flygresor som vi kan spara på miljön utan även när vi planerar våra klädinköp. 

Så kom förbi Sollentuna Rödakorskrets secondhandbutik, ge gamla jeans ett nytt liv och bidra till en bättre framtid för kommande generationer. Vi ses där!