Medlemsbrev i februari 2022

Publicerad av: Eva Bindzau, den 16 februari 2022.

 Röda Korset finns över hela Världen. Tack vare miljontals volontärer når vi fram till människor i kriser och katastrofer, även när det är svårt. Vi kämpar för att rädda liv och ge hopp, överallt och varje dag. Välkommen till vår värld!

År 2021 har varit ett händelserikt år för Sollentunakretsen och vi ser nu fram emot nya utmaningar 2022. Vi förväntar oss att bli fler medlemmar liksom att öka antalet volontärer för att befästa frivilligverksamheten i våra åtaganden och samtidigt då kunna ge ett bra överskott till den centrala verksamheten.

Focus för 2022 är att:

- Fortsätta utveckla och stabilisera vår nya butik med dess nya arbetssätt och sortiment för att uppnå önskat resultat

- Utveckla en nätbutik samt våra sociala plattformar.

- Öka vår närvaro på de sociala plattformarna såsom Facebook, Twitter och Instagram, så att vi kan bredda vår kundkrets

- Starta en ungdomssektion i syfte att föryngra sektionen samt bredda vår åldersgrupp.

- Fortsätta utveckla vårt arbete med volontärer och andra frivilliggrupper i syfte att stabilisera vår bemanning.

- Öka vårt medlemsantal

Bössverksamhet

Att skramla med en bössa för att få in pengar för de behövande är en av hörnpelarna i Röda Korsets verksamheter. Tyvärr har det med tiden blivit svårare, eftersom vi inte använder mynt/sedlar så ofta längre. Då Coronapandemin slog till upphörde bösskramlandet av naturliga skäl så gott som helt. Då det har visat sig att man får den största behållningen i livsmedelsbutiker är det där vi har de flesta bössorna. Vi planerar dock att fortsätta vårt insamlingsarbete oförtrutet under 2022.

Volontärverksamhet

Vi har ett 20-tal volontärer som arbetar i butiken och flera som kommer från SFI för att träna svenska i butiken (bra för mångfalden!), Du vill kanske också bli volontär – kontakta gärna Inger Zetterberg inger.ze@gmail.com eller Carina Bindzau carina.bindzau@gmail.com, så får du veta mer!

Krisberedskap

– en ny verksamhet för oss – viktig för oss alla .Just nu har vi har påbörjat ett arbete med att bygga upp en krisberedskap i Sollentuna tillsammans med kommunen och andra ideella organisationer. Ansvarig är Marika Hamrelius hamrelius.marika@gmail.com och Brita Tiberg brita.tiberg@telia.com. Kontakta gärna någon av dem och lär dig.– Första hjälpen!

Ny medlem

Varför inte göra slag i saken – värva en ny medlem och bjud gärna in till vår ”häftiga secondhandbutik”. Välkommen till ett nytt år – 2022 Styrelsen Röda Korset Sollentunakretsen Röda Korset-Sollentunakretsen Krets nr. 0120