Tillfälle att genomgå Första hjälpen kurser. Den 5 september och den 21 september

Publicerad av: Eva Bindzau, den 1 september 2022.

Här kommer en fil till Förstahjälpenkurserna.
https://rodakorset.eduportal.se/tillfallen?locationId=22890