Ukraina

Publicerad av: Eva Bindzau, den 7 mars 2022.

Vi finns i hela Ukraina och gör allt vi kan för att hjälpa människor med akuta humanitära behov. Några exempel på hur vi ger stöd i Ukraina:

  • Delar ut rent vatten, mat och hygienartiklar till familjer.
  • Ger första hjälpen till människor som skadats
  • Ger psykosocialt stöd i denna för många mycket jobbiga situation
  • Ger kontantstöd till människor i nöd
  • Erbjuder skydd
  • Stöttar stationära och mobila hälsokliniker med mediciner och utrustning 
  • Bidrar med vattenförsörjning och speciell medicinsk utrustning till sjukhus 
  • Reparerar vital infrastruktur så som vattenledningar och -stationer. 

Striderna som rasar i Ukraina försvårar vårt hjälparbete och gör det väldigt svårt att nå alla som behöver hjälp. Så snart läget tillåter är vår högsta prioritering att skala upp vårt arbete ytterligare. Vi följer utvecklingen noga och ställer om därefter.

Hjälpen behövs inte bara i Ukraina. Många människor är rädda för sina liv och flyr ut ur landet. Vi är på plats i grannländerna för att hjälpa de som flyr med bland annat sovplatser och vård. Dessutom jobbar vi med stöd för familjeåterförening.