Rödakorsvärdar i sjukvården

Rödakorsvärdar på Sollentuna sjukhus

Sollentuna

Vi erbjuder medmänskligt stöd och hjälp till patienter, anhöriga och besökare som kommer till hälso- och sjukvården.

Kontakta verksamheten