Protokoll från kretsstämman 2023-02-21

Publicerad av: Agneta Rönnberg, den 14 mars 2023.

Under Föreningsinformation finns nu protokollet från kretsstämman 2023-02-21..