Beslut om samgående

Publicerad av: Agneta Rönnberg, den 6 maj 2021.

Regionrådet i Stockholm godkänner sammangåendet mellan Ulriksdals rödakorskrets 01136 och Solnakretsen 01301, liksom det föreslagna namnbytet på Ulriksdalskretsen till Solna rödakorskrets 01136 i enlighet med stämmobeslut.