Första hjälpen Online

Publicerad av: Agneta Rönnberg, den 24 september 2021.

Första hjälpen Online hålls via Zoom och deltagarna är med via sin dator. Utbildare leder grupperna genom övningar där deltagarna övar med material som finns i hemmet och en provisorisk docka som de bygger själva. Vi håller kurser för att hjälpa både barn och vuxna.

Mer information hittar du i bifogade dokument,