Samgående mellan Solna- och Ulriksdals Rödakorskretsar

Publicerad av: Agneta Rönnberg, den 19 november 2020.

Resultat från poströstningen:
Solna och Ulriksdal bildar gemensam rödakorskrets.

Läs mer under Föreningsinformation.