Lokal krisberedskap

Vi är en del av Sveriges krisberedskap. Vårt uppdrag är att stödja och samverka med myndigheter och andra aktörer i krissituationer i vår kommun.

Lokal krisberedskap

Krisberedskap i Solna

Solna

Vi ska förbereda oss för att det osannolika eller oväntade kan hända.

Svenska Röda Korset är en del av Sveriges krisberedskap. Tillsammans med ett antal andra frivilligorganisationer har vi ett uppdrag att stötta myndigheterna i krissituationer.
Vår verksamhet är ett komplement till myndigheterna och vi agerar i samverkan
med dem, nationellt och lokalt.

Vi frivilliga i Solna-kretsen kan erbjuda medmänskligt stöd och praktisk hjälp åt drabbade och deras närstående. Vi har en beredskap i händelse av en kris i Solna kommun eller i närliggande kommuner. Vid en kris är det viktigt att ingen skall lämnas ensam och syftet med vårt arbete är att erbjuda människor stöd vid sådana situationer.

Vi har en lokal krisplan som är vårt verktyg för på ett tydligt, enkelt och strukturerat sätt driva vår verksamhet.

Intern kontroll:
Information och Handbok finns för mötesplatserna och de som arbetar och vistas där.

Extern samordning/samverkan:
Rutiner finns för krisberedskapsgruppens samverkan med Solna stad.

Vill du vara med i detta viktiga arbete eller få mera information om krisberedskap?
Vi behöver dig!


Du är välkommen att höra av dig med frågor och intresseanmälan till
Barbro Miljand: solna@redcross.se

Krisberedskap
Krisberedskap