Rödakorsvärdar i sjukvården

Vi erbjuder medmänskligt stöd och hjälp till patienter, anhöriga och besökare som kommer till hälso- och sjukvården.

Rödakorsvärdar i sjukvården

Rödakorsvärdar

Solna

Vi är för närvarande ca 16 rödakorsvärdar som finns i entréerna på Nya Karolinska
och i Q-huset (tidigare Astrid Lindgrens barnsjukhus). Vi finns på plats på sjukhuset måndag-torsdag 9-15.

Vi letar efter fler frivilliga!
Som frivillig rödakorsvärd hjälper du sjukhusbesökarna tillrätta inom sjukhuset.
Du trivs med att träffa nya människor och du är tillgänglig och lyhörd för patienters och anhörigas behov.

Om det här är något för dig eller om du vill ha mer information kontakta oss på
rodakorsvard.solna@redcross.se 

Väntjänsten
Väntjänsten