Lokal krisberedskap

Vi är en del av Sveriges krisberedskap. Vårt uppdrag är att stödja och samverka med myndigheter och andra aktörer i krissituationer i vår kommun.

Lokal krisberedskap

Krisberedskap

Röda Korsets Sundbybergskrets har en krisberedskap som syftar till att bidra till ett tryggt Sundbyberg. Verksamgeten är under uppbyggnad och vi söker just nu frivilliga som vill vara med och bygga upp det.

Krisberedskapsverksamheten arbetar bland annat med att finnas till hands när en kris uppstår i Sundbuberg, där vi bistår med exempelvis personligt stöd, kläder, information, filtar och det som finns behov av vid tillfället.