Välkommen till Röda Korsets kretsstämma

Välkommen till Röda Korsets kretsstämma 2022 

den 22 februari 2022, 1530 - 1730 i Tibblekyrkans sällskapsrum, Attundavägen 3, Täby.  

Kaffe serveras 1530 - 1600 och därefter inleder vi kretsstämman. Efter stämmaner berättar Marlene Sjönneby, parkchef i Täby kommun om Täbys blomstrande parker. 

Alla medlemmar i kretsen hälsas välkomna och vi hoppas på en god uppslutning. 

På grund av pandemin behöver vi sprida ut stolarna med lämpligt avstånd. Vi önskar därför att du föranmäler dig till christine.roman@telia.com eller  0703 – 99 20 50 senast den 18 februari. 

I händelse att vi blir tvungna att avboka ett fysiskt möte kommer information om det att finnas på vår hemsida www.redcross/taby.se sju dagar före kretsstämman.  

Styrelsen för Täbykretsen