Lokal krisberedskap

Vi är en del av Sveriges krisberedskap. Vårt uppdrag är att stödja och samverka med myndigheter och andra aktörer i krissituationer i vår kommun.

Lokal krisberedskap

Lokal krisberedskap

I Täbykretsen finns en mindre Krisberedskapsgrupp, som samverkar med kommunen och finns tillgängliga inom tre timmar vid akut händelse.

Gruppen ansvarar också för utbildning och underhåll av den Hjärtstartar-utrustning som finns i vår Secondhand butik på Eskadervägen 16, Näsby Park.

Kontakta oss gärna om du vill veta mer om vår verksamhet eller bli en av oss.

Mot bakgrund av den akuta flyktingkris som vi just nu upplever, söker vi dig som vill bli volontär hos oss, permanent eller bara hjälpa till vid enstaka tillfällen.