Verksamhet för hälsa och social gemenskap

Att tillhöra ett sammanhang är ofta avgörande för hur vi mår. Vi arrangerar olika aktiviteter för att skapa gemenskap och stärka hälsan.

Verksamhet för hälsa och social gemenskap

Röda Korsvärdar i sjukvården

Vi finns på Danderyd Sjukhus och Närsjukhuset i Täby

På Danderyds sjukhus har vi två grupper av volontärer som fungerar som en länk mellan patienter och vårpersonalen. En grupp finns på akuten och den andra är aktiv i entrén.

Vi har också ett mindre antal sjukhusvärdar på  På Tibble Närsjukhus, där vi finns i  entrén för att hjälpa besökare tillrätta.

För mer information om verksamheten och kanske bli en av oss, kontakta Eva Strömberg (Danderyd) evakmstromberg@gmail.com eller Ingrid Mattsson (Tibble närsjukhus) ingrid.maria.mattsson@gmail.com.

Verksamhet för hälsa och social gemenskap

Fixargruppen