Om oss

I Tyresö kommun finns endast en rödakorskrets som bildades 1936. Arbetet låg vilande under kriget, men efter krigsslutet satte det fart igen. Under åren sedan dess har medarbetarna varit verksamma inom det sociala området.

Vill du kontakt med oss?  Ring till KUPAN (Second hand butiken): 072-713 01 55.

Styrelsen 2024

Siw Bengtsson ordförande 070-312 98 63 siwverahedbom@gmail.com
Vakant vice ordförande    
Solvig Bäckström kassör 070-570 85 57 solvigbackstrom@hotmail.com
Gertrud Åkerlind ledamot 070-324 30 48 gertrud.akerlind@telia.com
Else-Marie Nyman ledamot 070-796 07 24 funktionshus@bredband.net
Inger-Olsson Strömer ledamot 070-452 65 36 ingerstromer@hotmail.com
Inga-Lill Svensson ledamot 070-736 57 28 siggeingalill@icloud.com
Zsuzsanna Balogh sekreterare 070-773 91 80 vision_53@hotmail.com
Agneta Kolm ledamot 08-742 34 34 agneta.kolm@telia.com