Om oss

I Tyresö kommun finns endast en rödakorskrets som bildades 1936. Arbetet i kretsen låg vilande under kriget, men efter krigsslutet satte det fart igen. Under åren sedan dess har medarbetarna varit verksamma inom det sociala området. 

Vill du ta kontakt med oss? Kupan, 072-713 01 55

Styrelsen 2023:

Siw Bengtsson, ordförande, 070-312 98 63, siwverahedbom@gmail.com 

Birgit Larsson, vice ordförande, 070-665 10 74, bibblarsson@gmail.com

Solvig Bäckström, kassör, 070-570 85 57, solvigbackstrom@hotmail.com

Gertrud Åkerlind, ledamot, 070-324 30 48, gertrud.akerlind@telia.com

Else-Marie Nyman, ledamot, 070-796 07 24, funktionshus@bredband.net

Inger Olsson Strömer, ledamot, 070-452 65 36, ingerstromer@hotmail.com

Ingalill Svensson, ledamot, 070-736 57 28, siggeingalill@icloud.com

Zsuzsanna Balogh, sekreterare, 070-773 9180, vision_53@hotmail.com

Agneta Kolm, ledamot, 08-742 34 34, agneta.kolm@telia.com