Styrelse * Medlemsbrev * Verksamhetsberättelse * Historik

STYRELSEN 2024

Ordförande:

Irène Gustavsson

Vice ordförande:

Katja Kinnunen

Kassör:

Anita Björkvall Stribeck

Sekreterare:

Eivor Åberg

Ledamöter:

Catharina Lagerkvist

Inita Sabah Buike 

Marianne (Kiki) Leckström

Sandra Puyol Holmberg

Suppleanter

Fouzieh Shamsi

Revisorer:

Eva Löfberg

Marianne Johansson

Ersättare: Helena Appell

Valberedning:

Anne-Marie Krafft Karlsson

Solveig Lång

Kontakta oss på styrelsen.vallentuna@redcross.se