Strandhugg och milstolpar i Röda Korsets Historia

 

 

1916

Vallentuna Rödakorskrets bildas och är en av Sveriges första. Ett allra första möte hölls den 15 april detta år. Till ordförande valdes Hr P. Torell, och Hr Folke Hansson blev vice ordförande. Kassaförvaltare var fru Margit Oppermann. Man beslöt hålla möten en gång per månad, och varje helgfri måndag i månaden avsattes till symöten. Behovet av egen lokal var redan då påtagligt; 1922 fick kretsen ett erbjudande av fru Norbäck på restaurangen att hålla mötena där.

 

1926

Nu tillverkar man spädbarnsutrustningar, man har införskaffat en sjukbår och byggt om en bil, med chaufför L. Bergström, för att transportera denna bår. Sjuktransporter kunde äga rum till Mörby lasarett. Så småningom införskaffades även en kudde och en förbandslåda till båren.

 

1936

För att bidra till en höjning av den sociala statusen i kommunen inrättas ett skol- och folkbad. Det kom att ligga i Hjälmstaskolan. Anläggningen beräknades kosta 10-11.000 kronor.

Under år 1936 har ett antal obemedlade barn fått underkläder, och 160 barn har erhållit tandvård till en kostnad till 14:36 kr per barn. Även skor har under dessa år fördelats till behövande, 27 par! Kretsen hade nu 70 medlemmar och 509 kr i kassan.

Trettiotalet är överhuvudtaget ett aktivt årtionde; symaskin anskaffas till ålderdomshemmet, man säljer korv, kaffe och liknande vid motorklubbens tävlingar – allt för att samla in pengar till rörelsen.

 

1946

Röda Korset har sedan ett par år utlåningsverksamhet och anordnar syaftnar då man tillverkar barnkläder för Finland och Polen. Strax efter kriget är hjälpbehovet omätligt, men även hemma finns verksamhet, med barnbespisning i Vallentuna folkskola, inte minst. Svenska Röda Korset

drar ett stort lass under kriget, och många, många armar bidrar.

 

1956

Under åren 1956-59 är kåren vilande. Nytt liv blåses i verksamheten med en ny ordförande, Inga Krantz. 1960 var man igång igen. Bl a noterar man bidrag till barns sommarvistelser, kurser i samarittjänst, ”Trivselkvällar” för pensionärer, man undersökte även behovet av barnpassning.

 

1966

Det finns ett utlåningsförråd, och Röda Korset tillhandahåller fotvård, cirka 300 behandlingar ges detta år. Soaréer och basarer med insamlingar, och alla nyinflyttade inbjuds till samkväm. Det är valår och i  år som andra år går bössorna varma på valdagen. Man har 150 medlemmar och samlade in 3194 kr.

 

1976

15 medarbetare jobbar på volontärbasis med kontaktverksamhet, och man anordnar 5 trivselkvällar för pensionärer, med nära 150 besökare varje gång.

 

1986

Väsbygården har startat sömnadsverksamhet som visar sig mycket livaktig under Ann-Sofie Petterssons ledning. Man tillverkar 186 babypaket, byxa, skjorta, tröja mm. Insamlingarna gick bl a till ”Flykting 86” och Julfemman. Kretsen har nu 177 medlemmar.

 

1996

Under de senaste tio åren har Vallentuna äntligen fått en egen lokal, ”34:an”, dvs Fornminnes­vägen 34, där numera alla föreningssammanträden och all verksamhet kan hållas. Dessutom startas år 2001 Minikupan – dvs. Secondhandförsäljning av kläder, husgeråd, böcker och t.o.m. möbler. Här kunde man också få en kopp kaffe med hembakt.

 

2006

Nu är Kupans verksamhet i full gång - affärerna går lysande, och man söker efter större lokaler. De skall dröja ännu några år, men år 2010 kan man så flytta in i Tellusvägen 7, och Secondhandbutiken Kupan etableras på 260 kvadratmeter med ett lyckat framgångsrecept. Omsättningen, och därmed ivägskickade bidrag, ökar dramatiskt.

 

2016

Röda Korsets Vallentunakrets fyller 100 år, vilket firas i år 20 april med tårta, musik, tal och uppmärksamhet i media.

 

 

STYRELSEN 2023

Ordförande:
Irene Gustavsson irene.gustavsson@redcross.se
Vice ordförande:
Katja Kinnunen  katja.kinnunen@nissero.se
Kassör, postmottagare, hemsida, facebook, ansvarig Kupan:
Anita Björkvall Stribeck 0706-721891 anita.stribeck@live.se

Sekreterare, ansvarig Kupan:
Eivor Åberg Sylviaberg@hotmail.se

Medlemsansvarig:

Natasha Barinova natasha_barinova@hotmail.com


Ledamöter:

Marie Nylander marie.nylander@gmail.com

Towe Hjalmarsson towehj@hotmail.se

Sandra Holmberg sandra.p.holmberg@gmail.com

Revisorer:
Marianne Johansson 0706-929080 marianne@rerab.se
Eva Löfberg 0704-334540 Evalofberg34@gmail.com
Suppleant: Yvonne Freden

Valberedning:
Anne-Marie Krafft Karlsson Anne-marie.51230205@telia.com

Yvonne Hallin yvonnehallins@gmail.com