Verksamhet för hälsa och social gemenskap

Att tillhöra ett sammanhang är ofta avgörande för hur vi mår. Vi arrangerar olika aktiviteter för att skapa gemenskap och stärka hälsan.

Verksamhet för hälsa och social gemenskap

Promenadgrupp

Gustavsberg

Varje onsdag kl. 10.00, samling utanför lokalen (Skärgårdsvägen 11). Vi promenerar ca 1 timme runt i Gustavsbergs centrala delar.

Öppet för alla!

Verksamhet för hälsa och social gemenskap

Öppen mötesplats

Gustavsberg

Verksamhet för hälsa och social gemenskap

Gör om-gör nytt

Gustavsberg