EN krets i Enköping

Publicerad av: Anna Katarina Olsson, den 26 april 2021.

Kommunens tidigare tre kretsar Fjärdhundra-, Åsunda- och Enköpingskretsarna har fr o m mars 2021 gått samman till en krets med gemensamt namn Enköpingskretsen.

Under pandemin ligger de flesta verksamheter nere förutom Secondhand butiken Kupan, som håller öppet.