Verksamhet för hälsa och social gemenskap

Att tillhöra ett sammanhang är ofta avgörande för hur vi mår. Vi arrangerar olika aktiviteter för att skapa gemenskap och stärka hälsan.

Verksamhet för hälsa och social gemenskap

Rekrytering

Röda Korset i Enköpings Kommun.  Är i stort behov av frivilliga, söker personer som kan tänka sig att avsätta en del av sin fritid.

De olika verksamheterna som Röda Korset är verksamma inom Kris och Beredskap mm. Där det främst är kontakt med alla människor i behov av någon form av behov. Främst är behovet av frivilliga att kunna medverka inom Kris och Beredskap. Eller i andra av våra verksamheter.

Du behöver inte tänka på att detta kan jag inte klara. Fri utbildning ges av Svenska Röda Korset (SRK) Även detta på lokala planet. Önskemålet är att du kan vara tillgänglig när behov uppstår, Även vid våra andra verksamheter. Detta gäller även företag på orten att kunna vara med som frivilliga. Men du skall veta att man själv bestämmer över sin tid. Kan du inte just då, det är inget tvång att du skall kunna ställa upp precis på minuten. Utan meddela när du kan vara till hjälp när du blir kontaktat av en samordnare.

Kontakta oss på E-post enkoping@redcross.se Då förmedlas du till ansvarig