Om oss

Gemensamt för alla Röda Korskretsars arbete är att vi verkar på flera nivåer: vi engagerar oss i socialt frivilligarbete på hemmaplan, men vi är också engagerade i arbetet nationellt och internationellt. Vi skapar verksamheter för att möta behov vi ser lokalt, men vi försöker samtidigt också att påverka våra makthavare att ta sitt ansvar för människors utsatthet.

Knivsta rödakorskrets

I Knivsta kommun är vi ca 300 medlemmar samlade i en rödakorskrets. Vi stöttar genom olika verksamheter de mest utsatta i vårt samhälle. Vi är frivilliga och arbetar naturligtvis ideellt utan ersättning. Hälften av medlemsavgiften går till vår lokala organisation för att möjliggöra att vi bland annat kan betala hyra för en lokal där vi har olika former av verksamheter.

Vår mötesplats finns på Apoteksvägen 4 A Knivsta där de flesta av våra aktiviteter äger rum. Mötesplatsen är öppen januari - maj och september – december.

Om du vill träffa nya människor och arbeta tillsammans med andra som frivillig erbjuder Röda Korset många möjligheter

Det är de frivilliga insatserna som är basen i all vår verksamhet. Genom att människor ger av sin tid bidrar de med att förbättra livsvillkoren för andra, såväl lokalt och nationellt som internationellt. Känner du att du skulle vilja vara med och bidra med din tid, dina kunskaper och erfarenheter är du välkommen att kontakta oss. Vi är alltid i behov av fler frivilliga.

Det här arbetar vi med i Knivsta:

  • Insamlingar
  • Stöd till nyanlända
  • Sygrupp
  • Träffpunkten med second hand
  • Krisberedskap
  • Övriga aktiviteter

Du kan läsa mer om vårt arbete genom att välja en verksamhet från listan.

Vill du ge något av din tid till ett frivilliguppdrag? Du väljer själv om du vill ställa upp vid enstaka tillfällen,  t ex i en insamling eller mer kontinuerligt. Se vidare i listan med Verksamheter om du där hittar något som passar dig. Där hittar du också kontaktuppgifter