Insamling

Vi gör olika typer av insamlingsaktiviteter till förmån för Röda Korsets arbete.

Insamling

Insamlingar

Knivsta

Insamlingar är en av Röda Korsets allra viktigaste aktiviteter då det gäller att stödja vid olika katastrofer utomlands och till stöd för de mest utsatta i Sverige och lokalt i kommunen.

Vi i Knivsta deltar i de insamlingar och kampanjer som Röda Korset genomför i Sverige. Under 2022 samlade vi genom insamlingar och andra aktiviteter i Knivsta in mer än 73 000:- som vi bidrog med till katastrofhjälpen, riktade insamlingar till Ukraina och till Rehab center i Uppsala. 

Vi samlade också in 42 550:- för bistånd till Ukrainska flyktingfamiljer boende i Knivsta

Under året deltog vi också tillsammans med Lions, Svenska kyrkan, Diakonia-Gredelbykyrkan och Rädda Barnen i Knivsta i insamlingen för Världens Barn. 

Stort tack till alla våra givare!

Vi behöver bli fler som kan skramla med bössan! 

Kontakta verksamheten

Kristina Cederström