Lokal krisberedskap

Vi är en del av Sveriges krisberedskap. Vårt uppdrag är att stödja och samverka med myndigheter och andra aktörer i krissituationer i vår kommun.

Lokal krisberedskap

Krisberedskap

Knivsta

Rödakorskretsen i Knivsta har länge haft ambitionen att organisera en verksamhet inom kris- och beredskap. Under hösten 2019 har vi kommit igång med en grupp intresserade personer.

Syftet är att inledningsvis inventera vilka, och då i första hand, vilka mänskliga resurser som finns i dagsläget. Nästa steg blir att utbilda och öva oss för att nå upp till våra egna satta mål. Här är det viktigt att var och en seriöst värderar vad som kan erbjudas, i form av kompetens och tid. Gammal eller nuvarande yrkeserfarenhet är då av stort värde. 

Varför ska då kretsen erbjuda denna form av verksamhet till samhället?  Det finns här två viktiga skäl och det ena är att samhället ofta inte har de snabba resurser som idag krävs,  det andra och viktigaste är den lokala kännedomen som människor i denna form av verksamhet besitter.

Här kan du läsa mer om krisbredskap inom Svenska Röda Korset

Vll du vara med i vår lokala kris- och beredskapsgrupp.

Kontakta verksamheten

Stina Bäckström