Lokal krisberedskap

Vi är en del av Sveriges krisberedskap. Vårt uppdrag är att stödja och samverka med myndigheter och andra aktörer i krissituationer i vår kommun.

Lokal krisberedskap

Krisberedskap

Knivsta

Om Knivsta Rödakorskrets kris- och beredskap

Röda Korset utgör en del av Sveriges krisberedskap. Vi stödjer och samverkar med myndigheter och andra aktörer i krissituationer i vår kommun. Vi kan agera på eget initiativ eller på förfrågan av exempelvis en kommun. Vi inriktar oss främst på att ge psykosocialt stöd till människor i en krissituation.

 

Kriser kan vara av många slag, exempelvis pandemier, trafikolyckor, samhällsstörningar eller humanitära kriser. En del kriser är akuta och kortvariga och andra kräver insatser över tid.

 

Vi har en krisberedskapsgrupp som träffas regelbundet och utbildar oss med hjälp av Röda korsets särskilda utbildningar och aktiviteter. Är du intresserad av att bli en del av vår krisberedskap så ta kontakt med oss för mera information.

 

 

 

 

Kontakta verksamheten

Stina Bäckström