Intervju Lokala överenskommelsen

Publicerad av: Matilda Lööv, den 26 november 2020.

Intervju Lokala överenskommelsen

Vi träffar Lokala överenskommelsen, som är en av våra samverkansparter inom arbetet att minska risker för smittspridning, utsattheten för riskgrupper och oro orsakad av covid-19.

Presentation av Lokala överenskommelsen (LÖK)
Lokala Överenskommelsen (LÖK) vänder sig till Uppsala kommun, ideella föreningar, sociala företag, trossamfund, stiftelser, ekonomiska föreningar samt andra ideellt engagerade som finns i Uppsala. Det vill säga den rika mångfalden som Uppsalas ca 3000 föreningar och organisationer består av. Vi jobbar utifrån en överenskommelse om ömsesidiga principer och åtaganden för vår gemensamma samhällsutveckling och syftar för god samverkan och dialog mellan civila sektorn och de offentliga förvaltningarna.

Vad gör ni under coronapandemin?
Under pandemin kunde föreningslivet snabbt organisera sig inom vår sektor och utifrån LÖKens åtaganden och principer blev det lättare för kommunen att samordna krisstöd tillsammans med frivilliga organisationerna till exempel. Dialogformer och strukturerna för samverkan var redan på plats. Vi behövde inte återuppfinna hjulet. Detta är en stark jämförelse med kommuner i länet utan LÖK. Vi är glada att höra att det finns LÖK initiativ på vissa håll och vi hoppas stödja våra kollegor i föreningslivet med det.

Har ni något särskilt på gång att dela med er av?
Vi hoppas få ert stöd att vidareutveckla LÖK utifrån kommunikation och arbetsmetoder för vår sida av dialogen. Är du intresserad av att engagera dig eller bolla tankar hör gärna av dig!

Kontakt: processledare, Dima Sarsour. dima.sarsour@ulb.se
Läs överenskommelsen i Uppsala! Lokala Överenskommelse Uppsala 2018-2023
Uppsala kommuns handlingsplan för LÖK: Handlingsplanen för LÖK
Uppsala Läns Bildningsförbund
Europeisk Kod för idéburna organisationers medverkan i beslutsprocessen