Intervju Rädda Barnen Uppsala

Publicerad av: Matilda Lööv, den 26 november 2020.

Intervju Rädda Barnen Uppsala

Vi träffar Rädda Barnen Uppsala, som är en av våra samverkansparter inom arbetet att minska risker för smittspridning, utsattheten för riskgrupper och oro orsakad av covid-19.

Presentation av Rädda Barnen
Rädda Barnen är en internationell och nationell organisation som arbetar för de mest utsatta i världen och för barns rättigheter enligt Barnkonventionen. Vår målgrupp är barn upp till 18 år och ungs vuxna upp till ca 23 år.

Varför samarbetar ni med Röda Korset och kring vad?
Utifrån vad Rädda Barnen arbetar med är det naturligt att Rädda Barnen går in i ett samarbete för att lindra verkningarna av pandemin.

Vad gör ni under coronapandemin?
Internationellt genomförs många insatser, t ex hygienpaket till barnfamiljer i Jemen, inrättande av handtvättstationer i Kenya, behandling och isolering av coronasmittade barn i flyktinglägret för rohinguer i Bangladesh, matpaket till fattiga barnfamiljer i Mexiko.

De grupper som vi i Uppsala har identifierat som särskilt utsatta i pandemin är ensamkommande ungdomar som finns här med eller utan papper, deras svårigheter att i dagsläget får fast jobb inom sex månader efter avslutad utbildning, barn och ungdomar som måste studera hemma, brist på teknisk utrustning, trångboddhet, barn som kan utsättas för våld i familjen.

Rädda Barnen centralt har genom regeringsmedel under ett par år kunnat dela ut bidrag till matpaket, ordna mötesplatser och hjälpa med logi. Arbetet har sedan utförts av de lokala föreningarna. En hjälp för de yngre barnen är hemsidan www.digifritis.se med förslag till roliga aktiviteter när man inte kan träffas fysiskt.

Har ni något särskilt på gång att dela med er av?
Mer info om Rädda Barnen finns på www.rb.se

Kontakt med lokalföreningen i Uppsala genom lf.uppsala@medlem.rb.se