Intervju Svenska kyrkan Uppsala

Publicerad av: Matilda Lööv, den 23 november 2020.

Intervju Svenska kyrkan Uppsala

Vi träffar Svenska kyrkan Uppsala, som är en av våra samverkansparter inom arbetet att minska risker för smittspridning, utsattheten för riskgrupper och oro orsakad av covid-19.

Presentation av Svenska Kyrkan
Svenska kyrkan är en del av den världsvida kristna kyrkan. Vi har ett uppdrag att finnas med och arbeta för ett värdigt liv och en bättre värld för alla. Varje människa har rätt till ett liv i värdighet. Vi är övertygade om att våra ansträngningar gör skillnad, att kyrkan är en hoppets gemenskap och att världen har en framtid. 

Varför samarbetar ni med Röda Korset och kring vad?
Svenska kyrkan är en av de organisationer som ingår/ingick i överenskommelsen med MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) för insatser under coronapandemin. Redan tidigt inledde vi ett samarbete med Röda Korset i Uppsala för att, tillsammans med en stor mängd frivilliga, kunna hjälpa personer i riskgrupper med praktisk hjälp och samtalsstöd. Det kändes naturligt med detta samarbete eftersom vi delar värdegrund med Röda Korset och ville göra detta tillsammans.Vi finns också med i kommunens samverkansgrupp med civilsamhället med regelbundna samtal om insatser, delande av information och idéer under coronapandemin.

Vad gör ni under coronapandemin?
I samarbetet med Röda Korset har vi i dagsläget tre anställda som ansvarar för att svara i hjälptelefonen och matcha hjälpsökande med frivilliga. Vi har avstämningar med ansvariga på Röda Korset och inom gruppen som jobbar med detta.

I alla församlingar pågår verksamhet med människor i olika åldrar och livssituationer. En del har vi fått ställa om, annat har ställts in tills vidare. Vi erbjuder kontakt och gemenskap på så coronasäkra sätt som möjligt och utifrån Folkhälsomyndighetens och lokala rekommendationer. Vi har många samtal både vid fysiska möten med människor, utomhus vid promenader, genom telefon, chatt, epost.

Har ni något särskilt på gång att dela med er av?
För att veta vad som händer i Svenska kyrkan i Uppsala är det bäst att gå in på vår hemsida eller Facebook Svenska kyrkan Uppsala.

Vid frågor som särskilt rör insatserna under coronapandemin kan man kontakta Eva Berglund, diakon, eva.e.berglund@svenskakyrkan.se eller 018 430 38 64.

Har ni tips till andra som vill samarbeta?

  • Kommunicera fortlöpande och dela med varandra vad ni har för planer och hur det går med arbetet.
  • Gör en skriftlig överenskommelse med vad som ingår i samarbetet och hur länge det ska pågå.
  • Lär er av varandras arbetssätt och erfarenheter.