Lokal krisberedskap

Vi är en del av Sveriges krisberedskap. Vårt uppdrag är att stödja och samverka med myndigheter och andra aktörer i krissituationer i vår kommun.

Lokal krisberedskap

Krisberedskap och första hjälpen

Uppsala

lol
Syntolkning: Första hjälpen på plats vid forsränningen under valborg i Uppsala.

Syntolkning: Första hjälpen-volontärer är på plats vid forsränningen under valborg i Uppsala.

Röda Korset tycker att krisberedskap och kunskap om första hjälpen är viktigt. Vi bidrar till att sprida livräddande kunskaper och hjälpa personer som behöver stöd i olika sammanhang.

Uppsala första hjälpen-grupp

Vi har beredskap vid till exempel musik- och idrottsevenemang. Vi säljer även olycksfallsberedskap till den som behöver hjälp vid till liknande evenemang. Detta innebär att vi tar hand om personer som skadar sig eller hastigt blir sjuka. Vi är utbildade att ge första hjälpen vid allt från skrubbsår till hjärtstopp. Vi samarbetar ofta med ambulans och polis. Vårt arbete är ideellt. Inkomsten betalar utbildningen av gruppens medlemmar samt täcker förbrukningsmaterial. Du når oss via uppsalaberedskap@redcross.se.

Uppdrag hjärtat

Röda Korset i Uppsala har sedan Alla hjärtans dag den 14 februari 2022 drivit projektet Uppdrag Hjärtat. Det går ut på att förse landsbygden i Uppsala kommun med hjärtstartare samt sprida kunskapen om hur man använder hjärtstartare, ger hjärt- och lungräddning och hur man kan rädda liv. Detta gör vi i samarbete med lokala rödakorskretsar och aktiva föreningar i bygden. Du når oss via uppsala@redcross.se.

Just nu finns våra hjärtstartare på dessa platser i kommunen:

  • Länna Macken: Lärkträdsvägen 1, 741 73 Länna
  • Föreningen Tunatorget: Börsta 13, Alunda, Sweden
  • Bälinge Pizzeria: Kyrkstigen 1, 743 82 Bälinge
  • Oxsätra Åkerlänna Utveckling AB: Oxsätra 29, 740 22 Bälinge
  • Stratus handlar’n i Järlåsa: Salavägen 6, 744 96 Järlåsa
  • Vattholma: Malmvågsvägen 7, 743 50 Vattholma

Lokal krisberedskap

Krisberedskap Hagunda

Södra Hagunda