Verksamhet för hälsa och social gemenskap

Att tillhöra ett sammanhang är ofta avgörande för hur vi mår. Vi arrangerar olika aktiviteter för att skapa gemenskap och stärka hälsan.

Verksamhet för hälsa och social gemenskap

Migration- och integrationsverksamheter

Uppsala

Syntolkning: En volontär hjälper en stödsökande med läxor.

Syntolkning: Två personer läser en bok som ligger på ett bord.

Följande verksamhet erbjuder vi inom ramen för migration och integration vid Träffpunkten (Trädgårdsgatan 16C i Uppsala). Träffpunkten är en plats öppen för alla. Här möts besökare, frivilliga och andra medarbetare under ett och samma tak. Hit kan du komma för att samtala, språkträna, läsa tidningen och njuta av gemenskapen. På Träffpunkten kan du också ta del av andra olika sociala och kulturella aktiviteter. Du kan läsa mer om de specifika verksamheterna nedan.

Akuta insatser för basala behov
Akuta insatser för basala behov är en verksamhet som är till för den som av olika anledning hamnat utanför samhällets skyddsnät. Vi förmedlar stöd på olika sätt, till exempel genom samhällsinformation, individuella samtal med bedömning av behov och mående. Utifrån bedömning kan andra stödinsatser bli aktuella, såsom förmedlande av hygienkit.

  • Öppettider: Måndag - fredag kl. 10-15.

Blankett och rådgivning
Vi erbjuder hjälp med att fylla i blanketter och annan rådgivning. Vi kan hjälpa till med att fylla i blanketter, guida till annan hjälp, söka information på internet eller förstå brev från till exempel kommunen, skolan, Försäkringskassan och Skatteverket.

  • Öppettider: Onsdagar kl. 13-15.

Krisstöd och lotsning
Vi erbjuder samhällsinformation och krissamtal samt lotsar migranter till relevanta instanser. Frågor rör alltifrån familjeåterförening till medborgarskap.

  • Öppettider: Måndag - fredag kl. 10-15.

Avvikande öppettider: Verksamheten har stängt 6 och 21 juni samt 26 augusti.

Verksamhet för hälsa och social gemenskap

Sociala verksamheter för äldre

Uppsala