Rödakorsvärdar i sjukvården

Vi erbjuder medmänskligt stöd och hjälp till patienter, anhöriga och besökare som kommer till hälso- och sjukvården.

Rödakorsvärdar i sjukvården

Rödakorsvärdar på Akademiska sjukhuset

Uppsala

Syntolkning: En frivillig pratar med en besökare på sjukhuset.
Syntolkning: En frivillig pratar med en besökare på sjukhuset.

Syntolkning: En frivillig pratar med en besökare på sjukhuset.

Rödakorsvärdar ett medmänskligt stöd till patienter, närstående och besökare som kommer till hälso- och sjukvården på Akademiska sjukhuset. Värdarna hjälper till med praktiska saker som att hitta rätt och ringa sjukresor/taxi, men är också stöd när väntan blir lång eller oron känns svår. Värdarna utför inget sjukvårds- eller omvårdnadsarbete och ersätter aldrig personal.

På Akademiska i Uppsala finns vi på följande platser: Ingång 70, Akutmottagningen och Ingång 100/101.