Arvikabygdens Rödakorskrets

Det finns Rödakorsgrupper i Brunskog, Gunnarskog, Mangskog, Grums och Arvika. Vi arbetar för att ge hjälp och stöd till utsatta människor, för att minska ensamhet och hjälpa till att skapa ett hållbart samhälle.

Styrelse 2024
Sven Englund, ordförande
Lena Gustafsson, vice ordförande
Barbro Willén,, sekreterare
Hans Olsson, kassör
Gun Bäckman Rudenhed, ledamot
Ellinor Engström, ledamot
Margareta Ilonen, ledamot
Elisabeth Olsson, ledamot
Monika Vikner, ledamot
Maj-Britt Jonsson, ledamot
Jan Nilsson, ledamot