Första Hjälpen - kunskapsspridning

Vi erbjuder informationstillfällen om grunderna i första hjälpen.

Första Hjälpen - kunskapsspridning

Första hjälpen övningshubb

Arvika

Kom till Röda Korsets secondhandbutik vid Torget i Arvika och öva på första hjälpen

Du övar praktiskt på de viktigaste momenten inom första hjälpen:

  • Kontrollera livstecken
  • Utföra hjärt-lungräddning
  • Placera en medvetslös person i stabilt sidoläge
  • Få bort ett föremål vid luftvägsstopp
  • Lägga ett tryckförband vid blödning
  • Pröva att använda en hjärtstartare
  • Du kan välja om du vill öva på vuxen eller på barn.

Övningen leds av en av våra övningsledare som berättar vad du ska göra, visar instruktionsfilm och ger dig feedback på övningen. Dockorna som används vid övnings av HLR är kopplade till en app som hjälper till att visa om du behöver t.ex. trycka hårdare eller släppa upp mer.

Vi vill att du ska gå från övningstillfället och känna att du vågar göra något om något skulle hända!

Om du inte har gått en kurs före övningstillfället, så rekommenderar vi att du går en kurs efteråt. Exempel kan vara webbkursen Våga rädda liv eller en utbildarledd kurs online eller fysiskt.

Du kan anmäla dig till första hjälpen via länkarna nedan: 
Vuxen: https://rodakorset.eduportal.se/kurs/534893/course

Barn: https://rodakorset.eduportal.se/kurs/534894/course


Övningstillfällen våren 2024:

24 januari - Vuxen kl 14.30 och barn kl 16.30
28 februari - Vuxen kl 14.30 och barn kl 16.30
20 mars - Vuxen kl 14.30 och barn kl 16.30
24 april - Vuxen kl 14.30 och barn kl 16.30
25 maj - Vuxen kl 14.30 och barn kl 16.30

Första hjälpen övningshubb
Första hjälpen övningshubb

Kontakta verksamheten

Barbro Willén

Telefon: