Sömnadsverksamhet

Vi bedriver olika sömnadsverksamheter, både för ett socialt sammanhang och för försäljning i våra second hand-butiker.

Sömnadsverksamhet

Remake

Arvika

Remake innebär att vi använder inlämnade textilier som är trasiga eller svåra att sälja. En del kan lagas. En del kan göras om till något annat. På så sätt förlänger vi textiliernas livslängd och bidrar till en hållbar utveckling. Vi träffas en gång i månaden. Välkommen att vara med.

Hållbar utveckling är en utveckling som tillfredställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredställa sina behov.

Träffar våren 2024
Måndag den 29 januari kl 14
Måndag den 19 februari kl 14
Måndag den 11 mars kl 14

Remake
Remake/Systuga

Kontakta verksamheten

Barbro Willén

Telefon: