Karlstad

Karlstads Röda Kors kretsstämma

26 februari, 10:00
Digitalt och i Folkuniversitetets lokaler på Drottningatan 26, 65226 Karlstad

Du är välkommen att delta på Karlstads Röda Kors kretsstämma, som kommer att genomföras som en så kallad ”hybridstämma” vilket betyder att du kan välja mellan att delta på plats eller digitalt. 

Anmäl dig till infogrupp.karlstad@redcross.se senast den 18 februari 2022. Vid anmälan anger du om du avser att delta på plats eller digitalt. 

Om du väljer att delta digitalt kommer du att efter anmälan få ett bekräftelsesvar med stämmohandlingar och länk till mötet samt instruktioner hur du använder det digitala mötesverktyget. Dessa finns även att läsa nedan.

Om du avser att delta på plats kan du även anmäla dig till kretsstämman genom att senast den 18 februari 2022 ringa 054-188205 vardagar mellan 10-18. 

Om du väljer att delta i kretsstämman på plats träffas vi i Folkuniversitetets lokaler på Drottningatan 26 lördagen den 26 februarin 2022 kl 10.00. 

Stämmohandlingar finns att hämta för alla medlemmar i Second Hand-butiken på Drottninggatan 2A. (Öppet vard. 10-18 samt lör. 11-15.)

Enligt stadgarna har medlemmar rätt att senast två veckor före stämman skicka in motioner som ska behandlas på kretsstämman. Motioner skickas till ordforande.karlstad@redcross.se eller lämnas in på Drottninggatan 2A senast den 12 februari 2022.

Efter stämman kommer regionrådet Inga-Lena Nilsson berätta om vad som händer inom region Mellan.

Med vänlig hälsning och med förhoppning att ni vill delta

Margareta Nisser-Larsson
Ordförande i Karlstad kretsen

 

Publicerad av: Heiko Bubholz, den 2 februari 2022.