Insamling

Vi gör olika typer av insamlingsaktiviteter till förmån för Röda Korsets arbete.

Insamling

Insamling

Insamlingar görs genom insamlingsbössor i olika butiker och vid vissa arrangemang. Pengarna går till att stötta Röda Korsets verksamhet i Sverige och världen.