Lokal krisberedskap

Vi är en del av Sveriges krisberedskap. Vårt uppdrag är att stödja och samverka med myndigheter och andra aktörer i krissituationer i vår kommun.

Lokal krisberedskap

Krisberedskap

Krisberedskapsgruppen upprättar, övar och informerar om krisberedskap och vad Röda Korset kan bidra med i händelse av kris.