Skänkta gåvor

Vi riktar ett stort och varmt Tack till alla skänkt gåvor till Turiet och Syrien.

Insamling av våra dagsassor till detta ändamål renderade 55.000:-