Vi bidrar till Agenda 2030

Publicerad av: Agneta Bergquist Hjalmar, den 9 maj 2022.

Avskaffa extrem fattigdom  Minska ojämlikheter och orättvisor i världen

Att främja fred och frihet  Att lösa klimatkrisen.

 

Agenda 2030  Globala mål
Att avskaffa extrem fattigdom  Minska ojämlikheter och orättvisor i världen. Främja fred  och rättvisa. Lösa klimatkrisen