Föreningsinformation

Förtroendevalda 2024
Styrelse
Ordförande               Maria Edvardsson
v ordförande             Rune Bryngel
Sekreterare                Margareta Thorstensson
Kassör                      Lars Johansson
Ledamot                   Anita Norling
Ledamot                   Catharina Hasslöf
Ledamot                   Eva Dahlström
Ledamot                   Ulla Sundström
Ledamot                   Karin Olsson

Revisorer
Sten Eriksson
Alf Sondell

Valberedning
Lena Skoting
Gunnel Bruce