Verksamheter

Stöd till ofrivilligt ensamma och äldre

Besöksverksamhet

Verksamhet för hälsa och social gemenskap

Högläsning på omsorgsboenden

Örnsköldsvik

Läxhjälp

Läxhjälp

Rödakorsvärdar i sjukvården

Rödakorsvärdar på Örnsköldsvik sjukhus