Rödakorsvärdar i sjukvården

Vi erbjuder medmänskligt stöd och hjälp till patienter, anhöriga och besökare som kommer till hälso- och sjukvården.

Rödakorsvärdar i sjukvården

Rödakorsvärdar på Örnsköldsvik sjukhus

Örnsköldsvik

I entrén på Örnsköldsviks sjukhus finns våra rödakorsvärdar beredda att hjälpa besökare tillrätta. Måndag-torsdag kl. 9.00-15.00, samt fredagar kl. 09.00-13.00.

Vi hjälper till med:

  • att hitta rätt i byggnaden
  • att förflyttas mellan olika enheter
  • att hämta dig som patient från en vårdavdelning och hjälpa till med t ex färdtjänstbeställning
  • att hämta medicin på Apoteket eller handla det nödvändigaste i servicebutiken till dig som är inlagd på sjukhuset
  • att ge skjuts i rullstol om du behöver det
  • att följa med som fysiskt och/eller psykiskt stöd under sjukhusbesök