Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. 

Information om Rödakorskretsar i Sundsvalls Kommun

I Sundsvalls kommun finns sex kretsar inom Röda Korset.

Alnö, Njurunda, Skön, Skönsberg, Sundsvall, Tuna Attmar Stöde.

Kretsarna bedrivs varierande verksamhet utifrån behov och resurser.

I vissa fall samverkar vi över kretsgränserna. Lokalt engagerar vi oss i socialt frivilligarbete i olika verksamheter. 

Internationellt bidrar vi genom att samla in pengar till Röda Korsets engagemang runt om i världen.

Vill du veta mer om vårt lokala arbete kontakta respektive krets.

Njurunda Rödakorskrets

Mötesplats Kupan i Kvissleby med secondhandbutik och café. Arbetsträning, besöksverksamhet medföljning och insamlingar.

I samverkan med övriga Sundsvallakretsar: Lokalberedskap och Rödakors värdar på sjukhuset

Kontaktperson: Birgith Wiklund Molberg (ordf. i Sundsvallskretsarnas samverkansråd)

Tfn: 070-399 93 77

E post: birgith.molberg@telia.com

Sköns Rödakorskrets

Besöksverksamhet, rörelseterapi på gruppboenden, migrationsverksamhet med språkträning, modevisningar, bössinsamlingar vid stora katastrofer.

Kontaktperson: Ann-Christin Höglund

Tfn: 070-555 63 80 

E post: skon@redcross.se

Skönsbergs Rödakorskrets

Mötesplats Kupan i Haga med secondhandbutik, café med bl. a sopplunch samt måndagsmöten med olika teman. Besök och medföljning, insamlingar samt sittgymnastik och bingo på äldreboenden.

I samverkan med övriga Sundsvallskretsar: lokal beredskap och Rödakorsvärdar på sjukhuset.

Kontaktperson: Birgith Wiklund Molberg (ordf. i Sundsvallskretsarnas samverkansråd)

Tfn: 060–561048 / 070-399 93 77

E post: birgith.molberg@telia.com

Sundsvalls Rödakorskrets

Mötesplats Kupan med secondhandbutik, café, hantverks-/sygrupp och verksamhet förlagd till Kristinelunds äldreboende.

Insamlingar, besöksverksamhet och fikaförsäljning vid Hedbergska skolans jul- och vårshower.
I samverkan med övriga Sundsvallakretsar: arbetsträning, första hjälpen, migrations/integrationsarbete och värdar på sjukhuset.

Kontaktperson Ingrid Olsson

Tfn:070-391 21 07

E post: ingridkristina.olsson@gmail.com

Kontaktperson Helen Thomasson

Tfn:076-807 37 71

E post: helenthomassonm@gmail.com

 

 

Tuna-Attmar-Stöde Rödakorskrets

Mötesplats Kupan i Matfors med secondhandbutik. Besöksverksamhet. Deltar i samtliga boenderåd inom äldreboendena i området.

I samverkan med övriga Sundsvallskretsar: lokal beredskap

Kontaktperson: Sonja Östman Sjölander

Tfn: 070 216 04 37

E post: Tuna.Attmar.Stode@redcross.se

 

Alnö Rödakorskrets

tesplats Kupan med secondhandbutik, rörelseterapi för äldre och besöksverksamhet.

Kontaktperson: Ingalott Eriksson

Tfn: 060-61 23 52

E post: rkkupanalno@outlook.com