Information om Rödakorskretsar i Sundsvalls Kommun

I Sundsvalls kommun finns fem kretsar inom Röda Korset:

Alnö, Matfors Stöde Fränsta, Njurunda, Skönsberg och Sundsvall.

Kretsarna bedrivs varierande verksamhet utifrån behov och resurser. I vissa fall samverkar vi över kretsgränserna. Lokalt engagerar vi oss i socialt frivilligarbete i olika verksamheter. Internationellt bidrar vi genom att samla in pengar till Röda Korsets engagemang runt om i världen.

Vill du veta mer om vårt lokala arbete kontakta respektive krets?

Njurunda Rödakorskrets

Mötesplats Kupan i Kvissleby med secondhandbutik och café. Arbetsträning, besöksverksamhet medföljning och insamlingar.

I samverkan med övriga kretsar i Sundsvall:  Lokalberedskap och Rödakors värdar på sjukhuset.

Kontaktperson: Birgith Wiklund Molberg (ordf. i Sundsvallskretsarnas samverkansråd)

Tfn: 070-399 93 77

E-post: birgith.molberg@telia.com

Skönsbergs Rödakorskrets

Mötesplats Kupan i Haga med secondhandbutik, café med bl. a sopplunch samt måndagsmöten med olika teman. Besök och medföljning, insamlingar samt sittgymnastik och bingo på äldreboenden.

I samverkan med övriga kretsar i Sundsvall: lokal beredskap och Rödakorsvärdar på sjukhuset.

Kontaktperson: Birgith Wiklund Molberg (ordf. i Sundsvallskretsarnas samverkansråd)

Tfn: 060–561048 / 070-399 93 77

E-post: birgith.molberg@telia.com

Sundsvalls Rödakorskrets

Mötesplats Kupan med secondhandbutik och café. Stickkontakt varannan onsdag.

Läxhjälp på kulturmagansinet

I samverkan med övriga kretsar i Sundsvall: Lokalberedskap och Röda Korsvärdar på sjukhuset.

Kontaktperson: Helen Thomasson

Tfn: 060-15 15 68

E-post: secondhand.sundsvall@redcross.se

Matfors-Stöde-Fränsta Rödakorskrets

Mötesplats Kupan i Matfors med secondhandbutik. Deltar i samtliga boenderåd på äldreboendena i Matfors

I samverkan med övriga kretsar i Sundsvall: Lokal beredskap 

Kontaktperson: Sonja Östman Sjölander

Tfn: 072 220 75 55

E-post: matfors.stode.fransta@redcross.se

Alnö Rödakorskrets

Mötesplats Kupan med secondhandbutik, rörelseterapi för äldre och besöksverksamhet.

Kontaktperson: Ingalott Eriksson

Tfn: 060-61 23 52

E-post: rkkupanalno@outlook.com