Information om Rödakorskretsar i Sundsvalls Kommun

I Sundsvalls kommun finns fem kretsar inom Röda Korset.

Alnö, Matfors Stöde Fränsta, Njurunda, Skönsberg och Sundsvall.

Från år 2022 ingår Sköns Rödakorskrets i Skönsbergs Röda Korskrets 

Kretsarna bedrivs varierande verksamhet utifrån behov och resurser.

I vissa fall samverkar vi över kretsgränserna. Lokalt engagerar vi oss i socialt frivilligarbete i olika verksamheter. 

Internationellt bidrar vi genom att samla in pengar till Röda Korsets engagemang runt om i världen.

Vill du veta mer om vårt lokala arbete kontakta respektive krets.

Njurunda Rödakorskrets

Mötesplats Kupan i Kvissleby med secondhandbutik och café. Arbetsträning, besöksverksamhet medföljning och insamlingar.

I samverkan med övriga Sundsvallakretsar: Lokalberedskap och Rödakors värdar på sjukhuset

Kontaktperson: Birgith Wiklund Molberg (ordf. i Sundsvallskretsarnas samverkansråd)

Tfn: 070-399 93 77

E post: birgith.molberg@telia.com

Sköns Rödakorskrets

Sköns Rödakorskrets har från mars 2022 upphört och ingår nu i Skönsbergs Rödakorskrets

 

Skönsbergs Rödakorskrets

Mötesplats Kupan i Haga med secondhandbutik, café med bl. a sopplunch samt måndagsmöten med olika teman. Besök och medföljning, insamlingar samt sittgymnastik och bingo på äldreboenden.

I samverkan med övriga kretsar i Sundsvall: lokal beredskap och Rödakorsvärdar på sjukhuset.

Kontaktperson: Birgith Wiklund Molberg (ordf. i Sundsvallskretsarnas samverkansråd)

Tfn: 060–561048 / 070-399 93 77

E post: birgith.molberg@telia.com

Sundsvalls Rödakorskrets

Mötesplats Kupan med secondhandbutik och café. Stickkontakt varannan onsdag.

Läxhjälp på kulturmagansinet

I samverkan med övriga kretsar i Sundsvall: lokalberedskap och Röda Korsvärdar på sjukhuset.

Kontaktperson Ingrid Olsson

Tfn: 060-15 15 68

E post: secondhand.sundsvall@redcross.se

Kontaktperson Helen Thomasson

Tfn:060-15 15 68

E post: secondhand.sundsvall@redcross.se

 

 

 

Matfors-Stöde-Fränsta Rödakorskrets

Mötesplats Kupan i Matfors med secondhandbutik. Besöksverksamhet. Deltar i samtliga boenderåd inom äldreboendena i området.

I samverkan med övriga kretsar i Sundsvall: lokal beredskap 

Kontaktperson: Sonja Östman Sjölander

Tfn: 072 220 75 55

E post: matfors.stode.fransta@redcross.se

 

Alnö Rödakorskrets

tesplats Kupan med secondhandbutik, rörelseterapi för äldre och besöksverksamhet.

Kontaktperson: Ingalott Eriksson

Tfn: 060-61 23 52

E post: rkkupanalno@outlook.com