Lokal krisberedskap

Vi är en del av Sveriges krisberedskap. Vårt uppdrag är att stödja och samverka med myndigheter och andra aktörer i krissituationer i vår kommun.

Lokal krisberedskap

Deltar i lokal krisberedskap (Sundsvalls rödakorskrets)

Sundsvall

Ansvarig krets: Sundsvalls kretsen (tillsammans gm samverkansrådet)

Ort: Sundsvall/Timrå

E-post: lokalberedskap.sundsvall@redcross.se

Kontaktperson: Anders Höglund och Maj Gottarp

Tfn: 070-38 00 556 är kontakttelefonen till Röda Korsets Lokal beredskap i Sundsvalls kommun

Deltagande kretsar: Alnö, Matfors-Stöde-Fränsta, Njurunda, Skönsberg, Sundsvall.

Röda Korsets lokala kris-och katastrofberedskap är ett stöd till myndigheternas insatser i händelse av kris och katastrof. Vi har ett samverkansavtal med Medelpads Räddningstjänstförbund och ett samarbete med kommunerna och Länsstyrelsen i Västernorrlands län.

Gruppmedlemmarna är bland annat utbildade inom psykisk första hjälp, första hjälpen och hjärt-och lungräddning. Vårt största fokus är att erbjuda medmänskligt stöd. Gruppen står till förfogande dygnet runt, året runt, så långt det är möjligt. Våra utbildade insatsledare kan samordna och leda spontanfrivilliga vid eventuell kris i samhället. Ett uppdrag kan också vara stabsarbete och administrativt stöd till andra aktörers ledning och staber.

Kontakta verksamheten

Anders Högliund och Maj Gottarp