Stöd till ofrivilligt ensamma och äldre

Vi erbjuder stöd till de som lider av ofrivillig ensamhet, till exempel genom besök eller aktiviteter i närområdet.

Stöd till ofrivilligt ensamma och äldre

Deltar i utvecklingsgrupp för äldreverksamhet (Njurunda Rödakorskrets)

Sundsvall

Arbetsgruppen för äldrefrågor är en grupp som arbetar med äldrefrågor på uppdrag av Samverkansrådet.

Gruppen består av representanter från samtliga Rödakorskretsar i Sundsvalls kommun. Målet är att gruppen ska arbeta för en ökad livskvalitet hos äldre och påverka hur samhällets äldreomsorg ska utformas.

Gemensam kompetensutveckling över kretsgränserna står också på gruppens dagordning.

Vilken ort: Sundsvalls kommun

Deltagande kretsar:  Alnö, Matfors-Stöde-Fränsta, Njurunda, Skön, Skönsberg, Sundsvall.

Fler verksamheter i kommunen

Stöd till ofrivilligt ensamma och äldre

Deltar i utvecklingsgrupp för äldreverksamhet (Sundsvalls Rödakorskrets)

Sundsvall

Stöd till ofrivilligt ensamma och äldre

Deltar i utvecklingsgrupp för äldreverksamhet (Skönsbergs Rödakorskrets)

Sundsvall

Stöd till ofrivilligt ensamma och äldre

Verksamhet för äldre Skönsberg

Skönsberg

Stöd till ofrivilligt ensamma och äldre

Verksamhet för äldre Njurunda

Njurunda

Stöd till ofrivilligt ensamma och äldre

Verksamhet för äldre Matfors

Matfors

Stöd till ofrivilligt ensamma och äldre

Deltar i utvecklingsgrupp för äldreverksamhet (Alnö Rödakorskrets)

Sundsvall