Stöd till äldre och ofrivilligt ensamma

Deltar i utvecklingsgrupp för äldreverksamhet (Njurunda Rödakorskrets)

Sundsvall

Arbetsgruppen för äldrefrågor är en grupp som arbetar med äldrefrågor på uppdrag av Samverkansrådet.

Gruppen består av representanter från samtliga Rödakorskretsar i Sundsvalls kommun. Målet är att gruppen ska arbeta för en ökad livskvalitet hos äldre och påverka hur samhällets äldreomsorg ska utformas.

Gemensam kompetensutveckling över kretsgränserna står också på gruppens dagordning.

Vilken ort: Sundsvalls kommun

Deltagande kretsar:  Alnö, Matfors-Stöde-Fränsta, Njurunda, Skön, Skönsberg, Sundsvall.