Läxhjälp

Vi ger extra stöd till de som studerar, ung som vuxen.

Läxhjälp

Läxhjälp/Språkträning (Sundsvalls Rödakorskrets)

Sundsvall

Läxhjälp/språkträning på Kulturmagasinet för personer från 16 år och uppåt med svenska som andra språk.

Ett samarbete mellan Röda Korset och Sundsvalls stadsbibliotek.

Verksamheten syftar till att vara ett stöd för deltagarna att utveckla det svenska språket.

Läxhjälpen är inte tänkt som någon undervisning utan som ett komplement till deltagarnas vanliga skolgång och är kostnadsfri.

Verksamheten är även öppen för de deltagare som av olika anledningar inte går i skolan. Övningarna anpassas efter individen. Böcker och övningar finns tillgängligt för dem som inte har med sig läxor.

Läxhjälp/språkträning är öppen torsdagar 16.00-18.00 på Stadsbiblioteket i Sundsvall.

För mer information om verksamheten, aktuellt behov av frivilliga och utbildningar som du kan behöva.

Kontaktperson: frivilligledare Eveline Santner

E-post: evelinesantner@gmail.com

Träna svenska

Mötesplats Nacksta för asylsökande och invandrare.

Träffarna syftar till att deltagarna ska få träna på vardagssvenska genom samtal och undervisning.

Deltagarna får lära sig om det svenska samhället, traditioner och högtider samt seder och bruk.

Varje vecka visas och diskuteras nyheter från Sverige och resten av världen.

Deltagarna får även information om svensk kultur och får lära sig sjunga svenska visor. De får även berätta om kulturen i deras egna hemländer.

Plats: Nackstavägen 25 C

Tid: måndagar kl. 10.00-12.00 

Kontaktperson: Rune Danielsson

E-post: mail@runedanielsson.se