Insamling

Vi gör olika typer av insamlingsaktiviteter till förmån för Röda Korsets arbete.

Insamling

Mötesplats Kupan Röda Korset Skönsberg

OBS: Vi har juluppehåll fram till den 10:e januari

Kontaktperson för insamling:

Skönsberg: Birgitta Henriksson 070-393 85 05

Varje år samlar kretsarna i Sundsvalls kommun in pengar för att ge stöd till Röda Korsets arbete för dem som behöver hjälp. Det går till människor som drabbats av krig och katastrofer runt om i världen, men också till ensamma och isolerade här hemma. Hjälpen vid katastrofer kan till exempel bestå av mat, rent vatten, hälsovård, familjeåterförening eller utbildning.

Ändamålet för insamlingarna bestäms av Röda Korset, liksom under vilken tid de ska bedrivas. Pengarna går till olika nationella eller globala projekt, men också till "Katastrofhjälpen". De insamlade medlen garanterar att Röda Korset alltid finns på plats när det hänt en katastrof.

Insamlingsbössor med Röda Korsets banderoll finns utplacerade på många ställen, bland annat i livsmedelsaffärer. Insamling till lokal verksamhet kan ske under hela året.

Fler verksamheter i kommunen