Rödakorsvärdar i sjukvården

Vi erbjuder medmänskligt stöd och hjälp till patienter, anhöriga och besökare som kommer till hälso- och sjukvården.

Rödakorsvärdar i sjukvården

Rödakorsvärdar på Sundsvalls sjukhus (Alnö Rödakorskrets)

Sundsvall

Samverkansrådet ansvarar för en grupp rödakorsvärdar på Sundsvalls sjukhus. Här deltar frivilliga från alla våra kretsar.

Vilken ort: Sundsvalls sjukhus

Deltagande kretsar:  Alnö, Matfors-Stöde-Fränsta, Njurunda, Skön, Skönsberg, Sundsvall.

Kontakta verksamheten

Ulla Backman

Fler verksamheter i kommunen