Stöd till äldre och ofrivilligt ensamma

Verksamhet för äldre Njurunda

Njurunda

Mötesplats Kupan

Kupan är i sig en mötesplats för gemenskap. Här kan man ta en kopp kaffe eller bara sitta ner och prata en stund.

Gemenskap för äldre
Kretsen fortsätter att ha besök på äldreboenden i vårt område. Kretsen medverkar också i olika aktiviteter på Träffpunkten för äldre i Kvissleby där vi bedriver café varje måndag. 

Två frivilliga besöker varannan vecka äldreboendet Skottsundsbacken. Med sång och musik och rörelser stimuleras många äldre.