Stöd till äldre och ofrivilligt ensamma

Vi erbjuder stöd till de som lider av ofrivillig ensamhet, till exempel genom besök eller aktiviteter i närområdet.

Stöd till äldre och ofrivilligt ensamma

Verksamhet för äldre Njurunda

Sundsvall

Mötesplats Kupan

Kupan är i sig en mötesplats för gemenskap. Här kan man ta en kopp kaffe eller bara sitta ner och prata en stund.

Gemenskap för äldre
Kretsen fortsätter att ha besök på äldreboenden i vårt område. Kretsen medverkar också i olika aktiviteter på Träffpunkten för äldre i Kvissleby där vi bedriver café varje måndag. 

Två frivilliga besöker varannan vecka äldreboendet Skottsundsbacken. Med sång och musik och rörelser stimuleras många äldre.

Kontakta verksamheten

Annhild Backlund

Telefon:

Fler verksamheter i kommunen

Stöd till äldre och ofrivilligt ensamma

Deltar i utvecklingsgrupp för äldreverksamhet (Sundsvalls Rödakorskrets)

Sundsvall

Stöd till äldre och ofrivilligt ensamma

Deltar i utvecklingsgrupp för äldreverksamhet (Skönsbergs Rödakorskrets)

Sundsvall

Stöd till äldre och ofrivilligt ensamma

Verksamhet för äldre Skönsberg

Skönsberg

Stöd till äldre och ofrivilligt ensamma

Deltar i utvecklingsgrupp för äldreverksamhet (Njurunda Rödakorskrets)

Sundsvall

Stöd till äldre och ofrivilligt ensamma

Verksamhet för äldre Matfors

Matfors

Stöd till äldre och ofrivilligt ensamma

Deltar i utvecklingsgrupp för äldreverksamhet (Alnö Rödakorskrets)

Sundsvall